Menu

Lokale regler

FANØ GOLF LINKS

Teesteder:
Teesteder er udført som udslagsmåtter. Desuden må der tee's op inden for to køllelængder fra udslagsmåtten, dog ikke foran forkantens forlængede linie.

Markeringer:
Alle markeringer, undtagen henvisningsskilte på stålspyd, er ikke flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 24-2. Ved vandhazarder, der er markeret med mindre end tre pæle, er det den klippede kant eller malede linje omkring hazarden, der er gældende.

Afvandingsgrøfter:
Er i henhold til golfreglerne vandhazarder, men er ikke overalt markerede som sådant. De ikke markerede vandhazarder defineres alle som parallelle vandhazarder.

Droppezoner:
Såfremt der tages lempelse efter regel 26-1b ved vandhazarden på hul 18, skal droppezonen anvendes.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DE LOKALE REGLER: 
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag

Brug af afstandsmåler er tilladt. Det er kun tilladt at bruge instrumenter, der alene kan måle afstand; bruger spilleren under en tællende runde en afstandsmåler, der kan måle andre forhold, (fx hældning, vind, temperatur),er spilleren diskvalificeret, selvom disse funktioner ikke anvendes.

Straf for overtrædelse af denne lokale regel: Diskvalifikation (Regel 14-3)

Out og bound:

På hul 1 – 2 – 3 – 4 - 13 og 18 er der out of bounds ud mod offentlig vej langs fairway.  

På hul 1 - 2 - 3 - 4 og 13 er vejens banenære kant grænsen for out of bounds.

Der skal tages hensyn til personer og køretøjer på vejen.

På hullerne 1 & 18 – 3 & 4 – 8 & 11 ligger fairway tæt sammen, og det henstilles, at spilleren inden sit slag er opmærksom på andre spillere på teested eller fairway.

Når den rød/hvide stribede bjælke er i vandret position, må der ikke spilles mod green.

Klokken på 14. fairway bruges til at signalere, at der må drives ud fra 14. teested. Der skal ringes med klokken.

Markeringer på banen

Hvide pæle: Out of bounds

Gule pæle: Vandhazard

Røde pæle: Parallel vandhazard

Blå pæle: Areal under reparation

Blå pæle m. sort top: Areal under reparation med spilleforbud

Hvide pæle m. rød stribe: Angivelse af retning

Afstandsmarkeringer: Blå pæle i siden af fairway: 150 m til midten af green.

Hvide linie: Grænse for kørsel med vogn og buggy.

Midlertidig lokalregel:

Reparation foran 8. green - markeret med blå pæl med sort top:

Droppezone SKAL benyttes, hvis bolden eller stancen er i det afspærrede område. Bolden SKAL droppes og må efterfølgende placeres inden for en køllelængde

Fanø Vesterhavsbads Golfklub og Fanø Golf Links - april 2016

Senest ændretmandag, 02 maj 2016 09:50
Til toppen