Menu

Generalforsamling

Fanø Vesterhavsbads Golfklub afholder generalforsamling lørdag i uge 42 kl. 14.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  • Valg af dirigent

  • Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

  • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

  • Beretning og regnskab fra Arctander-arven

  • Forslag fra bestyrelsen

  • Forslag fra medlemmerne

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer

  • Valg af suppleant til bestyrelsen

  • Valg af revisor og revisorsuppleant

  • Eventuelt

 

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. oktober

Senest ændretlørdag, 28 oktober 2017 07:30
Til toppen