Generalforsamling, lørdag, den 23. oktober 2021 kl. 14:00

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Klubhuset, Golfvejen 5, lørdag, den 23. oktober 2021 kl. 14:00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

· Valg af dirigent

· Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

· Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

· Beretning og regnskab fra Arctander-arven

· Forslag fra bestyrelsen

· Forslag fra medlemmerne

· Valg af bestyrelsesmedlemmer

· Valg af suppleant til bestyrelsen

· Valg af revisor og revisorsuppleant

· Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. oktober 2021.

 

Bestyrelsen