Nyhedsbrev november 2019

Det nu tid til en kort orientering til klubbens medlemmer nu hvor generalforsamlingen er overstået og et nyt år i FVG er begyndt.

Det nu tid til en kort orientering til klubbens medlemmer nu hvor generalforsamlingen er overstået og et nyt år i FVG er begyndt. Den nye bestyrelse er godt i gang med arbejdet for det kommende år. Vi vil gerne med dette Nyhedsbrev orientere medlemmerne om hvad der er sket og ikke mindst hvad vi forventer af 2020.

Generalforsamlingen 2019
Den nye bestyrelse konstituerede sig som følger: 

Formand:  Peter Kristensen
Næstformand:  Ivan Dinsen
Kasserer: Ole Mouritzen
Hon. Sekretær: Jan K. Thomsen
Bestyrelsesmedlem: Susanne Rødgaard Thomsen
Bestyrelsesmedlem: Lars Christoffersen
Bestyrelsesmedlem: Emilie Sund Thomsen
Suppleant:  Ulrik Christrup
Suppleant:  Michael D. Thomsen 

Kontingent 2020
Inden længe vil der blive udsendt opkrævning for medlemskab 2020.                    
HUSK betalingsfristen den 12. januar 2020, hvis man vil undgå at betale et nyt indmeldelsesgebyr. Hvis denne dato overskrides bliver man automatisk udmeldt af DGU, og efterfølgende vil der skulle bestilles nyt kort, hvilket medfører ekstra omkostninger.

Træningsbane
Boldkassen på træningsbanen er lukket for vinteren, idet vi grundet mudder risikerer ikke at kunne samle boldene op. Der vil blive lagt et antal bolde frem, så man stadig kan træne, MEN man skal selv ud og samle boldene op igen.
Boldkassen vil blive åbnet, så snart der igen kan køres på banen.

Nytårskur
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen arbejdet med planer for den kommende sæson. Disse vil blive præsenteret på nytårskuren lørdag den 18. januar 2020. kl. 14.00  i klubhuset, hvor budgettet for 2020 også vil blive fremlagt.

Udvalg
Udvalgsposterne blev også besat i forbindelse med konstitueringen – se opslagstavlen i Klubhuset. Bestyrelsen og udvalgsformændene har besluttet, at klubbens medlemmer skal have tilbudt plads i udvalgene nævnt nedenfor:

Baneudvalg, Matchudvalg, Juniorudvalg, Træningsudvalg, Golfbil udvalg.

Hvis du vil tilbyde din hjælp i forbindelse med matcher og/eller andre arrangementer vil vi naturligvis gerne høre fra dig.

Hvis du er interesseret så send et par linjer til: fvg@fanonet.dk senest den 6. december 2019. Du vil så blive kontaktet efter fristens udløb.

Alle medlemmer ønskes en rigtig GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR.

Bestyrelsen i FVG