Plejeplan greens

Fanø Golf Links plejeplan for greens i 2019
Skrevet den 3. maj 2019

Årlig handlingsplan for greens i 2019

Generelt:
Greens proppes i maj og september, topdresses og eftersås.
Hver 10. dag, prikning med små spyd, topdresses med tyndt lag kvartssand, hvis vejret tillader det.
I maj ca. 3 gange udbringning af enzymer som ” spiser” filt.
Maj: Micro granulat gødning med højt kvælstof ifølge ny gødningsplan.
Ultimo maj: Afspændingsmiddel udbringes over 3 gange. Øger vand gennemtrængningen i filt.
Udbringning af gødning i juni, juli, august og september.
Greens vertikalskæres i efteråret og efterfølgende udbringelse af enzymer og topdress. Dette er afhængig af vejret.

Reparationer:
Der etableres en midlertidig green på 12 hul. Nuværende green fræses og tilsås eller der bruges rullegræs hvis det kan fås.
Greens repareres med tørv fra øve banens greens eller ved omlægning af greenen.
Reparationsgreen:
Der anlægges et stort areal ved 11 green til reparations tørv til brug i fremtiden.