Lokalregler for Fanø Vesterhavsbads Golfklub og Fanø Golf Links

Midlertidig regel:
På green må der lægges op indenfor et scorekort, dog ikke tættere på flaget.

Markeringer på banen

Hvide pæle:     Out of bounds.
Røde pæle:       Strafområde.
Blå pæle:     Areal under reparation.
Grøn top:       Område med spilleforbud.
Hvide pæle med rød stribe:   Angivelse af spilleretning.
Blå pæl i siden af fairway:   150 m til midten af green.
Hvid linje:       Grænse for kørsel med buggy.

     

 1. Stier, som er belagt med stenmel eller grus, er kunstigt overfladebelagte og er derfor ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1. Alle andre veje og stier er integrerede dele af banen.
   
 2. Alle røde og blå pæle samt henvisningspæle er ikke flytbare forhindringer: Lempelse efter Regel 16.1.
   
 3. Ved strafområder, der er markeret med mindre end 3 pæle, definerer den klippede kant eller malede linje grænsen til strafområdet.
   
 4. På hul 1-2-3-13 er vejens banenære kant grænsen for out of bounds.
   
 5. Alle umarkerede grøfter behandles som røde strafområder. Den naturlige hældning, hvor jorden går ned for at danne fordybningen, definerer grænsen til strafområdet.

Straf for overtrædelse af lokalregler: Den generelle straf.

Information:

Teesteder er udført som udslagsmåtter. Der må desuden tee‘s op inden for to køllelængder fra udslagsmåtten, dog ikke foran måttens forreste kant.

På hullerne 1-2-3-10-13-18 er der out of bounds.

Der skal tages hensyn til personer samt køretøjer på vejen.

På hullerne 1 og 18 - 3 og 4 - 8 og 11 ligger fairway tæt sammen, og der henstilles, at spilleren inden sit slag er opmærksom på andre spillere på teested eller fairway.

Når den rød/hvid-stribede bjælke er i vandret position, må der ikke spilles mod green.

 

Klokken på 14. fairway skal bruges til at signalere, at der må drives ud fra 14 teested.

 

 Fanø Vesterhavsbads Golfklub og Fanø Golf Links – Godkendt af DGU juni 2020.