Lokale regler

Markeringer på banen

  • Hvide pæle: Out of bounds.
  • Røde pæle: Strafområde.
  • Blå pæle: Areal under reparation.
  • Blå pæle med grøn top: Areal under reparation med spilleforbud.
  • Hvide pæle med rød stribe: Angivelse af spilleretning.
  • Blå pæl i siden af fairway: 150 m til midten af green.
  • Hvid linje: grænse for kørsel med buggy.

Alle markeringer undtagen henvisningsskilte på stålspyd, er ikke flytbare forhindringer, lempelse efter Regel 16.1

Strafområder, der er markeret med mindre end 3 pæle, afgrænses af den klippede kant eller malede linje.

På hul 1-2-3-13 er vejens banenære kant grænsen for out of bounds.

Straf for overtrædelse af lokalregler: Den generelle straf.

 

Info:

Grøfter er i henhold til golfreglerne strafområder, men ikke overalt markeret som sådanne.

Teesteder er udført som udslagsmåtter. Der må desuden tee‘s op inden for to køllelængder fra udslagsmåtten, dog ikke foran måttens forreste kant.

På hullerne 1-2-3-10-13-18 er der out of bounds.

Der skal tages hensyn til personer samt køretøjer på vejen.

På hullerne 1 og 18 - 3 og 4 - 8 og 11 ligger fairway tæt sammen, og der henstilles, at spilleren inden sit slag er opmærksom på andre spillere på teested eller fairway.

Når den rød/hvid stribede bjælke er i vandret position, må der ikke spilles mod green.

Klokken på 14. fairway skal bruges til at signalere, at der må drives ud fra 14 teested.

 

Fanø Vesterhavsbads Golfklub og Fanø Golf Links - 1. januar 2019