Generalforsamling

Fanø Vesterhavsbads Golfklub afholder generalforsamling fredag, den 30. oktober kl. kl. 19:00 i Fanøhallen.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  • Valg af dirigent
  • Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
  • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  • Beretning og regnskab fra Arctander-arven
  • Forslag fra bestyrelsen
  • Forslag fra medlemmerne
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af suppleant til bestyrelsen
  • Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. oktober

Vedtægter m.m.

Filnavn Dato Filstørrelse
Archtander regnskab 2020.pdf 28-10-2020 18:50:30 436 KB
Budget 2021.pdf 07-04-2021 20:56:25 182 KB
FVG regnskab 2020.pdf 28-10-2020 18:51:04 1725 KB
Generalforsamling 2020 - Referat.pdf 30-11-2020 14:41:22 5058 KB
målsætning for bestyrelsesarbejde 2017.pdf 18-10-2018 15:08:44 421 KB
Målsætning for fvg.pdf 18-10-2018 15:07:53 139 KB
vedtaegter for FVG 2012.pdf 18-10-2018 15:07:53 219 KB