Udlejning til medlemmer

Som medlem kan man leje cafeen, selv medbringe mad og drikkevarer. 

Betingelser: Maden leveres fra et af Fødevarestyrelsens anerkendt køkken, eller maden laves i køkkenet af en person med de nødvendige papirer (hygiejnebevis). 

Drikkevarerne skal være købt i DK. 

Mindst én fra personalet skal være på klubbens lønningsliste, og som har det overordnede ansvar i cafeen. Dette i flg. reglerne for klubbens alkoholbevilling. 

Leje. 2600 kr. + moms, derudover personaletimer a 160 kr. + moms.

Lejen inkluderer forbrug, rengøring af cafeen og toiletter, undtaget er: opvask og køkken som skal afleveres rent. 

Leje af lokaler kan ikke ske i månederne: juni – juli – august. 

Henvendelse til:

golfcafeen@fvg.dk  eller

susanne.roedgaard.thomsen@gmail.com 

Tlf. 2367 6484