Snegleklubben

Henvender sig til modne gentlemen med høj moral og dadelfrit levned. – 65 år og DGU’s kort kræves, hvis medlemskab ønskes.

Der spilles hold, makker og individuelt spil mandage og fredage med mødetid 9.15.

Snegleklubben er en klub i klubben, hvis formål er, at fremme golfspillet for modne gentlemen. Fra det fyldte 60 år kan der ansøges om prøvemedlemsskab… Hvis samme mænds såvel psykiske som fysiske habitus røber en sådan tilbagegang, at de vil kunne opfylde de generelle betingelser, vil de kunne opnå samme rettigheder - efter passende tid - som de øvrige medlemmer. Som en del af snegleklubbens etik er der håneret og pligt – såvel på banen som udenfor. Mobning må selvfølgelig ikke forekomme.

Det årlige kontingent er kr 30, der primært går til en særdeles aktiv begravelseskasse, drevet efter ”Først til mølle” princippet”.

Snegleklubbens ledelse består af en formand.

Formanden skal:
1) Opstarte dagens spil og afslutte samme.
2) Organisere den årlige udflugt samt generalforsamling – hvis muligt i Fanøugerne.
3) Ansøge FVG om tilskud til såvel udflugt som Generalforsamling.
4) Vide, at han er på valg hvert år – og hele tiden underlagt kritik
5) ALTID have ret.

Aktivitet:
At spille 9 hullers golf 3 gange på ugebasis. Matchfee er 20 kr. Ved holdspil tæller de 3 bedste score på hvert hul - 3 mands hold spiller med “Pedro”.
Hver spiller på vinderholdet får udbetalt 40 kr.
Vinder af individuelt spil får 40kr - 2. plads får 30 kr og 3. plads får 20 kr.
Ved 8 spillere eller færre - kun holdspil.
Hvis en spiller både er i præmierækken for holdspil og individuelt spil, udbetales kun 1 beløb. Det laveste beløb går til begravelseskassen.

Handicap:
FVG’s konverteringstabel for spil på 9 huller er grundlaget for udregning af den enkeltes slag på 9 huller. Ved brøk formindskes til HELT tal. Sæsonen deles i 2:
1) Baneåbning - banelukning
2) Åbning vinterbane - lukning vinterbane
Samme 2 tider er grundlaget for nyregulering. Dagens vinder fratages 1 slag - gældende til næste nyregulering.

Generalforsamling.
Er klubbens øverste myndighed. Et forslag skal fremlægges skriftlig/mail senest 3 uger inden generalforsamling. Vedtagelse eller forkastelse af et forslag afgøres ved almindeligt flertal. Ikke deltagende medlemmer i generalforsamlingen kan skriftligt stemme for eller imod et skriftligt fremlagt forslag.

Dagsorden generalforsamling:

1) Valg af dirigent
2) Formandens ultrakorte beretning
3). Kassemesteren fremlægger regnskabet
4) Indkomne forslag
5) Evt.

Formand
Helge Kjærgaard

September 2021