Snegleklubben

Henvender sig til modne gentlemen med høj moral og dadelfrit levned.. - 65 år og DGU´s kort og afregning efter handicap 36 er præmisserne – hvis medlemskab ønskes.

Der spilles hold, makker og individuelt spil mandage, onsdage og fredage med mødetid 9.20..

Snegleklubben er en klub i klubben, hvis formål er at fremme golfspillet for modne gentlemen.. Fra det fyldte 60 år kan der ansøges om prøvemedlemsskab.....Hvis samme mænds såvel psykiske som fysiske habitus røber en sådan tilbagegang, at de vil kunne opfylde de generelle betingelser, vil de kunne opnå samme rettigheder – som de snegle, der er oppegående... - Som en del af Snegleklubbens etik er der håneret og pligt – såvel på banen som udenfor..Det årlige kontingent er kr. 30, der primært går til en særdeles aktiv begravelseskasse, drevet efter "Først til mølleprincippet"..
Snegleklubbens ledelse består af en formand..
Formanden skal:
1) Opstarte dagens spil og afslutte samme..
2) Organisere den årlige udflugt same Generalforsamling – placeret i Fanøugerne..
3) Ansøge FVG om tilskud til såvel udflugt som Generalforsamling..
4) Vide, at han er på valg hvert år.... og hele tiden underlagt kritik..
5) ALTID have ret..

Aktivitet:
At spille 9 hullers golf 3 gange på ugebasis.- Matchfee er kr. 5 + kr. 10 til holdspil + evt. kr. 5 til makkerspil. - Individuelt spil udloddes 100% til en spiller ved 5 deltagere - 2 vindere ved mellem 6 og 12.. (60-40)% - 3 vindere ved deltagere over 12..- (50 – 30 - 20)%.- Højeste scoregennemsnit vinder holdspilspuljen, der skal deles i 3 eller 4 lige store dele... Ikke delelige tal med 5/begravelseskassen.

Handicap:
FVG´s konverteringstabel for spil for spil på 9 huller er grundlaget for udregning af den enkeltes slag på 9 huller.. Ved brøk formindskes til HELT tal....Sæsonen deles i 2: 1) baneåbning – banelukning. 2) opstart Vinterbane – lukning......Samme 2 tider er grundlaget for nyregulering.. Dagens vinder fratages et slag..gældende til næste reguleringstid..

Generalforsamling:
Er klubbens øverste myndighed..Et forslag skal fremlægges skriftligt/mail senest 3 uger inden generalforsamling..Vedtagelse eller forkastelse af et forslag afgøres ved almindeligt stemmeflertal..Ikke deltagende medlemmer i generalforsamling kan skriftligt – stemme for eller imod et skriftligt fremlagt forslag..

Dagsorden Generalforsamling:
1) Formandens ultrakorte beretning..
2) Behandling af indkomne forslag..
3) Valg af formand..